{schoonheid ontstaat waar
INHOUD en VORM
in één RUIMTE reflecteren}